kadra pedagogiczna

  Zatrudniony personel to wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno-obsługowy.
Nauczyciele pracują w powierzonych im oddziałach, w zakresie dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym na trzech poziomach, dostosowując wymagania do potrzeb i możliwości dzieci.
Przedszkole zatrudnia logopedę na ½ etatu, który odpowiada za terapię dzieci uczęszczających do przedszkola.
Opiekę nad dziećmi sprawują również pozostali pracownicy, szczególnie pomoc nauczyciela w grupie dzieci 3-letnich oraz woźne oddziałowe.
Intendentka wraz z kucharkami dba o świeże i smaczne posiłki.

 

Kadra pedagogiczna na rok szkolny 2019/2020:

SMERFY

 • Zofia Wojcieszyńska 
 • Wanda Szczygielska
 • Małgorzata Matuszewska
 • Urszula Rybacka
 • Aneta Kurzep - j. angielski

KRASNALE

 • Anna Muzal
 • Urszula Rybacka
 • Aneta Kurzep - j. angielski

BIEDRONKI

 • Izabela Słomczewska
 • Małgorzata Matuszewska
 • Żaneta Jastrzębska - nauczyciel specjalista
 • Aneta Kurzep - j. angielski

SŁONECZKA

 • Beata Rędzikowska
 • Agata Hansz - Rosiecka
 • Aneta Kurzep - j. angielski

MUCHOMORKI

 • Hanna Zagajewska
 • Katarzyna Chojnacka
 • Aneta Kurzep - j. angielski
 • Dariusz Duszeński - religia

Kadra pedagogiczna na rok szkolny 2018/2019:

SMERFY:

 • Anna Muzal - wychowawca
 • Zofia Wojcieszyńska
 • Anna Wasielewska
 • Małgorzata Matuszewska
 • pomoc nauczyciela - Anna Witkowska
 • j.angielski - Aneta Kurzep

KRASNALE:

 • Beata Rędzikowska 
 • Zofia Wojcieszyńska
 • j. angielski - Aneta Kurzep

BIEDRONKI;

 • Katarzyna Chojnacka
 • Małgorzata Matuszewska
 • nauczyciel specjalista - Żaneta Jastrzębska
 • j.angielski - Aneta Kurzep

SŁONECZKA;

 • Hanna Zagajewska
 • Izabela Słomczewska
 • j.angielski - Aneta Kurzep
 • religia - Dariusz Duszeński

MUCHOMORKI;

 • Urszula Rybacka
 • Agata Hansz-Rosiecka
 • j.angielski- Aneta Kurzep
 • religia - Dariusz Duszeński

 

Kadra Pedagogiczna na rok szkolny 2017/2018:

SMERFY:

 • Beata Rędzikowska
 • Anna Wasielewska
 • Izabela Słomczewska
 • Agata Hansz-Rosiecka
 • pomoc nauczyciwla - Anna Witkowska
 • j.angielski- Aneta Kurzep

KRASNALE:

 • Hanna Zagajewska
 • Izabela Słomczewska
 • j.angielski- Aneta Kurzep

BIEDRONKI:

 • Katarzyna Chojnacka
 • Małgorzata Matuszewska
 • nauczyciel specjalista - Żaneta Jastrzębska
 • j.angielski - Aneta Kurzep

SŁONECZKA:

 • Urszula Rybacka
 • Agata Hansz Rosiecka
 • j.angielski - Edyta Gawryszewska

MUCHOMORKI:

 • Zofia Wojcieszyńska
 • Anna Muzal
 • j.angielski - Edyta Gawryszewska
 • religia - Dariusz Duszeński

Kadra pedagogiczna na rok szkolny 2016/2017:

SMERFY:

 • Hanna Zagajewska
 • Anna Wasielewska
 • Anna Muzal
 • Anna Styczyńska
 • pomoc nauczyciela - Anna Witkowska 

KRASNALE:

 • Urszyla Rybacka
 • Anna Styczyńska

BIEDRONKI:

 • Beata Rędzikowska
 • Kinga Januszek
 • nauczyciel specjalista - Żaneta Jastrzębska

SŁONECZKA:

 • Zofia Wojcieszyńska
 • Anna Muzal

MUCHOMORKI:

 • Katarzyna Chojnacka
 • Agata Hansz-Rosiecka

LOGOPEDA:

 • Daria Stefanowska

Kadra pedagogiczna na rok szkolny 2015/2016:

SMERFY:

 • Hanna Zagajewska
 • Anna Wasielewska
 • Anna Muzal
 • Urszula Rybacka
 • pomoc nauczyciela- Anna Witkowska

KRASNALE:

 • Izabela Słomczewska
 • Urszula Rybacka

BIEDRONKI:

 • Beata Rędzikowska
 • Małgorzata Matuszewska
 • nauczyciel specjalista- Żaneta Jastrzębska

SŁONECZKA:

 • Zofia Wojciwszyńska
 • Anna Muzal

MUCHOMORKI:

 • Katarzyna Chojnacka
 • Agata Hansz-Rosiecka

 

LOGOPEDA - Daria Stefanowska

 

Kadra pedagogiczna rok szkolny 2014/2015: 

3-latki:  

 • Zofia Wojcieszyńska
 • Anna Wasielewska
 • Agata Hansz-Rosiecka
 • pomoc nauczyciela - Anna Witkowska 

4-latki:

 • Katarzyna Chojnacka
 • Agata Hansz-Rosiecka

5-latki:

 • Hanna Zagajewska
 • Anna Muzal

6-latki:

 • Izabela Słomczewska
 • Małgorzata Matuszewska 

4-5 latki (oddział integracyjny):

 • Beata Rędzikowska
 • Urszula Rybacka
 • nauczyciel specjalista - Żaneta Jastrzębska

LOGOPEDA:   Daria Butrykowska